Bilde av Jens Frøne som dykker.

Dykker-tjenester

Trenger du en som puster under vann?
Har du mistet noe i vannet? Trenger du et nytt vanninntak på hytta eller har moringene på brygga løsnet? Hva med tau i propellen?

Arbeid under vann er en krevende operasjon som stiller strenge krav til sikkerhet av personell og utstyr. Av den grunn benyttes kun personer godkjent av arbeidstilsynet.

Dykkere har bygget det meste av kyst-Norge. Dette har gjort arbeidsoperasjoner under vann stadig mer vanlig.

Noen eksempler er:

  • Vanninntak

  • Brygger

  • Pilarer

  • Festeanordninger

  • Moringer

  • Broer

Noen ganger starter jobben under vann, som støttemuren til badeplassen eller båthuset, da må det fundamenteres på dypet.