bygg01

Bygg

Det er i dag mange hus og hytter i Norge som trenger en opprustning til en mer moderne standard.

Vinduer, dører, tak, kjøkken og bad er noen av de jobbene som er mest etterspurt i dagens marked. Å gjøre noe med dette kan ofte også ha en positiv innvirkning på de faste utgiftene til for eks. fyring og strøm. Det finnes i dag en rekke ulike måter å etterisolere og oppgradere boligen til dagens standard.

Dette er arbeid man trenger fagkunnskap for å utføre, slik at alt fungerer etter hensikt og oppfyller dagens byggeforskrifter.

Vi utfører for det meste oppdrag i Indre Østfold der hovedtyngden av arbeidsoppgavene består i tak, dører og vinduer, kjøkken og bad.

Tak- og energieffektivisering av eldre eneboliger og tilbygg på hytter er et stadig mer etterspurt marked.

Nye eneboliger, hytter og garasjer er selvfølgelig også en del av vår hverdag.

Vi har etter hvert også vært innom noen Landbruksbygg.