Tak over tak i byggeprosessen

Værtekking

Tak over tak i byggeprosessen

Vi har funnet et meget fleksibelt tak over tak–konsept.

Dette er den mest tilpasningsvennlige måten å værtette byggeprosessen på, enten det dreier seg om tak, vegger eller detaljer som ikke tåler vind og vær.

Taket bidrar til et tørt og godt arbeidsmiljø, og fremmer en mer forutsigbar fremdrift av prosjektet.